Bestuur en Combo

Het bestuur van Dithaga bestaat uit Mascha van Treijen (voorzitter), Saskia Koemans (penningmeester), Marieke Holzmuller (secretaris), Ilse van Ierssel, Netty Karsijns en Monique de Moedt.

Van Links naar rechts: Netty Karsijns, Mascha van Treijen, Ilse van Ierssel, Marieke Holzmuller, Monique de Moedt en Saskia Koemans.

Dithaga wordt begeleid door een combo. 

Op de foto van links naar rechts: Angela de Vos, Monique de Moedt, Gerard van Duijghuijzen, Richard Meulendijk (dirigent) en Femke Bekkers

© 2024 Dithaga . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.